Sabtu, 28 Maret 2015

Dari Sahabat Umar ibnul Khaththab Radliyallahu 'Anhu berkata:
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam bersabda:
“Islam itu ialah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mendapatkan jalan kepadanya.”
(HR. Muslim).

Penjelasan dan Kandungan Hadits:

1. Rukun Islam ada lima.

2. Islam dari segi bahasa maknanya adalah patuh dan berserah diri kepada Allah.

3. Islam menurut syari’at adalah agama yang tegak diatas lima rukun sebagaimana tersebut dalam hadits dan masuk dalam Islam pula seluruh amalan lahir (yang tampak) dan meninggalkan segala yang diharamkan.

4. Agama Islam adalah agama yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam dan Allah menutup dengannya semua agama dan menyempurnakannya untuk hamba-hambaNya dan Allah tidak menerima agama apapun selain Islam.

5. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat.

6. Makna “La Ilaha Illallah” adalah tidak ada tuhan (sembahan) yang berhak di ibadahi selain Allah.

7. Makna “Muhammad adalah Rasulullah” yaitu: Mentaati perintahnya, membenarkan apa yang dikabarkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya serta tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan.

8. Syahadat “La Ilaha Illallah” berarti ikhlas dalam beribadah dan syahadat “Muhammad adalah Rasulullah” berarti mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam. Kedua hal tersebut adalah merupakan syarat dikabulkannya amal kita oleh Allah.

9. Buah yang kita dapatkan dari dua kalimat syahadat tersebut adalah: Kita terbebas dari penghambaan kepada sesama makhluk dan kita hanya menghambakan diri kepada Allah saja, juga kita hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam dan para Rasul saja.

10. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan shalat.

11. Yang dimaksud mendirikan shalat adalah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan shalat yang benar dan sempurna serta tepat waktu dan cara mengerjakannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh RasulullahShallallahu 'Alaihi Wa 'Ala Alihi Wa Sallam.

12. Buah yang kita dapatkan dari mendirikan shalat adalah: Kelapangan dada, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.

13. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat.

14. Yang dimaksud membayar zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta yang wajib dizakati sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

15. Buah yang kita dapatkan dari menunaikan zakat adalah: Membersihkan jiwa kita dari akhlak tercela yaitu bakhil atau kikir dan untuk menutupi keperluan Islam dan kaum muslimin.

16. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadhan.

17. Yang dimaksud puasa Ramadhan adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

18. Buah yang kita dapatkan dari puasa Ramadhan adalah: Melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dengan meninggalkan segala yang disenanginya demi mencari keridlaan Allah.

19. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram.

20. Yang dimaksud menunaikan haji adalah beribadah kepada Allah dengan pergi ke Baitullah Al-Haram Makkah untuk melaksanakan amalan-amalan manasik haji.

21. Buah yang kita dapatkan dari menunaikan haji adalah: Melatih jiwa untuk mengorbankan harta, waktu dan tenaga demi ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu haji adalah bagian dari jihad fi sabilillah.

[Disarikan dari kitab "Nubdzah Fil 'Aqidah Al-Islamiyyah" karya Syaikhuna Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-'Utsaimin rahimahullah dan rujukan lainnya]

Akhukum Fillah
@AbdullahHadrami

🌍📚 WA MTDHK (Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah) kota Malang 📚🌏

✍ Ust. Abdullaah Shaleh Hadrami حفظه الله تعالى

0 komentar:

Posting Komentar

Arsip

Radio Dakwah

Kunjungan

Artikel Terbaru

Popular Posts